Een belangrijk aandachtspunt bij het aanschaffen van zonnepanelen is natuurlijk de terugverdientijd. Dat geldt zeker voor bedrijven die behoorlijk wat geld in een zonne-installatie investeren. Wat is de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen voor bedrijven? En welke factoren hebben allemaal invloed op de terugverdientijd? Wij leggen het uit.

Factoren die de terugverdientijd bepalen

Er zijn verschillende factoren die, in meer of mindere mate, invloed hebben op de terugverdientijd die van toepassing is op uw zonnepanelen voor zakelijk gebruik. We zetten de belangrijkste hieronder voor u op een rij.

Kostprijs van de zonnepanelen

Een zonne-installatie kost niet bij elke aanbieder hetzelfde. Bovendien is de prijs ook grotendeels afhankelijk van uw locatie en het type zonnepanelen dat u koopt. Zwarte panelen van monokristallijn zijn in de regel bijvoorbeeld duurder dan blauwe (polykristallijne) of gekleurde modellen. Ook de beschikbare ruimte op het dak van uw bedrijfsgebouw(en) speelt natuurlijk een rol. Is er ruimte om panelen dicht tegen elkaar aan te leggen? En zorgen de hellingshoek (35 graden wordt meestal genoemd als het ideale getal) en stralingsinval voor een optimaal rendement?

Zelf installeren of niet?

Als u zelf handig en technisch aardig onderlegd bent, kunt u er uiteraard voor kiezen om zonnepanelen zelf op het dak te installeren. Dit scheelt installatiekosten, waardoor de terugverdientijd vanzelfsprekend ook afneemt. Let wel goed op de garantievoorwaarden als u zelf aan de slag gaat. Er zijn namelijk fabrikanten die alleen garantie geven als de zonnepanelen door een erkende installateur op het dak zijn geplaatst. In het geval van een grote installatie voor zakelijk gebruik is het zelf plaatsen van alle panelen bovendien een enorme, eigenlijk haast ondoenlijke klus.

Kosten van de randapparatuur

De totaalprijs van een zonne-installatie omvat meer dan alleen zonnepanelen. Er zijn ook nog bijkomende kosten voor de randapparatuur. Denk bijvoorbeeld aan de omvormer, bekabeling, consoles en meetapparatuur. Die kosten worden nogal eens onderschat, wat dus leidt tot een terugverdientijd die langer is dan de periode die in eerste instantie wordt begroot.

Elektriciteitsprijs

De terugverdientijd van zonnepanelen hangt natuurlijk ook altijd nauw samen met de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Vergelijk de prijs altijd met de rekening die u zou moeten betalen indien u geen zonnepanelen zou hebben. Stijgt de elektriciteitsprijs? Dan gaat het terugverdienen vanzelf een stukje sneller. Bij een dalende stroomprijs geldt vanzelfsprekend het omgekeerde scenario. Zeker als fossiele brandstoffen in de nabije toekomst schaarser worden, zal de prijs voor grijze stroom alleen maar stijgen en de terugverdientijd voor zonnepanelen dus gestaag afnemen.

Levensduur van de zonnepanelen

Bij het aanschaffen van zonnepanelen voor bedrijven is het ook belangrijk om goed te kijken naar de levensduur. Gemiddeld bedraagt die zo’n 25 jaar, maar het zal natuurlijk weinig verbazing wekken dat de kwaliteit van en het gepleegde onderhoud aan panelen ook een grote invloed hebben op de levensduur. Door zonnepanelen goed schoon te houden, leveren ze beduidend langer maximale opbrengsten. Panelen met een lange levensduur hebben in verhouding de kortste terugverdientijd.

Subsidieregelingen zonnepanelen voor bedrijven

De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen met een levensduur en opbrengstgarantie van 25 jaar bedraagt in de praktijk een kleine tien jaar. Een omvormer gaat gemiddeld ook een decennium mee. Bedrijven kunnen echter nog gebruikmaken van een aantal subsidieregelingen die voor particulieren niet beschikbaar zijn. Gemiddeld wordt de terugverdientijd dankzij extra subsidies 2 tot 3 jaar korter.

  • De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) levert een fiscale aftrek op voor een zakelijke investering in zonnepanelen. Hier kunt u de actuele fiscale aftrekbedragen bekijken. Een bv kan een belastingbesparing van circa 6 procent realiseren. Voor een maatschap, vof of eenmanszaak kan de belastingbesparing via de KIA al gauw oplopen tot 12 procent.
  • Zonnepanelen voor zakelijk gebruik komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt 55,5 procent. Een bv kan ongeveer 13,5 % van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, vof of eenmanszaak kan zelfs uitkomen op 30 procent. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de minimale capaciteit wel minimaal 25 kW zijn (circa 85 zonnepanelen). Het maximale bedrag voor aftrek is 750 euro per kW piekvermogen. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor alle voorwaarden omtrent de EIA.
  • Organisaties en bedrijven die willen investeren in echt grote energieprojecten kunnen ook nog kijken naar de mogelijkheden van SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze subsidie wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie en vergoedt het verschil tussen de kosten van groene en grijze stroom. Alleen zonne-installaties met een opbrengst van 15.000 Wp (wat in de praktijk neerkomt op 60 zonnepanelen of meer) of meer komen in aanmerking voor deze subsidie.

Rekenvoorbeeld terugverdientijd

Zeker op de langere termijn zijn de financiële voordelen van zonnepanelen voor bedrijven niet te onderschatten. Dit kan nog het beste worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel dat u ervoor kiest om 120 panelen met elk 280 Wp laat installeren en dat de kosten hiervan 40.000 euro bedragen. Dit komt uiteindelijk neer op een totaalopbrengst van 33.600 Wp voor het hele systeem.

In totaal leveren de panelen jaarlijks zo’n 29.000 kW aan stroom. Bij een elektriciteitsprijs van 20 eurocent per kWh kom je uit op een jaarlijkse stroomrekening van 5800 euro. Dit betekent dus dat de terugverdientijd van de zonnepanelen voor uw bedrijf iets minder dan 7 jaar bedraagt. Door gebruik te maken van zakelijke subsiedieregelingen als de Kleinschaligheidsafrek en Energie-investeringsaftrek kan de terugverdientijd in het bovenstaande voorbeeld nog verder worden teruggebracht tot een periode van ongeveer vijf jaar.

De Solar Store: uw zakelijke partner

Wilt u als bedrijf meedelen in de financiële voordelen van zonnepanelen? En bent u benieuwd naar de terugverdientijd van uw installatie? Bij De Solar Store bent u altijd aan het juiste adres voor een gedegen advies op maat. Daarnaast zorgen we, indien gewenst, ook voor een deskundige installatie van de panelen op het dak van uw bedrijfspand. Neem gerust contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen.