Bent u de trotse eigenaar van een wooneenheid in een appartementencomplex? Dan is de kans groot dat u lid bent van een Vereniging voor Eigenaren (VvE). Op energievlak is er binnen een dergelijke woonvorm best het een en ander mogelijk. Ook als je een dak met anderen deelt, is het namelijk mogelijk om gebruik te maken van zonnepanelen. Zonne-energie heeft zeker op de lange termijn een gunstige invloed op uw stroomverbruik en spaart het milieu. Maar wat zijn de mogelijkheden en beschikbare regelingen voor zonnepanelen in een VvE? En met welke zaken moet u rekening houden? In dit artikel leggen we het uit.

Overleg

Idealiter wilt u de middels zonnepanelen opgewekte stroom natuurlijk met uw eigen gebruik verrekenen. Dat levert onder de streep namelijk het meeste op. Om dit binnen een VvE te kunnen realiseren, moet u met uw medebewoners rond de tafel gaan zitten. Jullie moeten het er immers over eens zijn dat het dak van het gebouw wordt gebruikt voor het installeren van zonnepanelen. Om de zonnepanelen te kunnen gebruiken, moeten ze met een kabel worden aangesloten op de meterkast van de bewoners die gebruik willen maken van zonne-energie. De benodigde omvormer kan in het appartement van de afnemer, maar bijvoorbeeld ook in een andere ruimte binnen het gebouw worden geplaatst. Als er meerdere deelnemers zijn, kunnen de zonnepanelen van alle deelnemers op een omvormer worden aangesloten.

Postcoderoos

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe regeling die het voor Verenigingen van Eigenaren aantrekkelijker maakt om gezamenlijk zonnepanelen aan te leggen. Die constructie staat bekend als de zogenaamde postcoderoosregeling. De roos is het postcodegebied waarbinnen een bepaalde productie-installatie voor zonne-energie ligt. Aanvankelijk moest de installatie in het hart van de roos liggen. Maar sinds 2016 voldoet een locatie in de ‘blaadjes’ ook. Dankzij die wijziging kunnen coöperaties ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos benutten.

Voorwaarden voor belastingkorting postcoderoos

Leden van coöperaties of Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen. Die voordeelregeling krijgt als volgt vorm:

  • De regeling voorziet in een verlaging van het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit (tot 10.000 kWh) tot vrijwel nul voor de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en in de postcoderoos van diezelfde installatie wonen.
  • De reductie geldt voor de persoonlijke energierekening van de VvE-leden. Het zwaard snijdt hier aan twee kanten. Leden van de VvE kunnen hun elektriciteitskosten terugdringen, terwijl de coöperatie inkomsten genereert uit de verkochte stroom.

Energie salderen met een stroomverdeler

Zonnepanelen produceren soms ook energie op momenten dat u geen stroom gebruikt. Zonde zou je zo zeggen. Toch hoeft dat niet zo te zijn. De bovengenoemde ‘reststroom’ wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. Omdat de energieleverancier de opbrengst verrekent met uw elektriciteitsrekening (salderen), betaalt u een prijs die gelijkstaat aan de stroomprijs die u normaal neertelt. De wet werkt hier in uw voordeel. Energiebedrijven moeten namelijk voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief vergoeden als de opgewekte hoeveelheid stroom achterblijft bij het eigen verbruik.

Kleinverbruikers

Salderen is alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Dat zijn bijvoorbeeld huishoudens, scholen, verenigingen en sportparken. Bij een VvE wordt in principe gekeken naar het gezamenlijke stroomverbruik. Individueel salderen kan alleen als de bewoners een stroomverdeler gebruiken. Dit apparaat verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende individuele aansluitingen. Zo wordt het mogelijk om een berekening per individuele bewoner te maken. De Solar Smart Grid is een technologie die speciaal is ontwikkeld voor dit doel.

Energiebespaarlening voor VvE

Sinds juni 2015 kunnen leden van de Vereniging voor Eigenaren ook gebruikmaken van een speciale energiebespaarlening voor duurzame maatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, dak- en gevelisolatie, isolerend glas en een zuinige cv-ketel, warmtepomp of zonneboiler. Zonnepanelen mogen maximaal 75 procent van het totaalbedrag van de lening uitmaken. Het is mogelijk om met de lening meerdere duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen. Aanvullende eisen zijn:

  • De VvE die de lening aanvraagt moet uit minstens tien eigenaren bestaan.
  • De hoogte van de lening bedraagt minimaal 25.000 euro. Het maximumbedrag is vastgesteld op vijf miljoen.
  • De looptijd van de lening bedraagt minimaal tien of vijftien jaar. Het staat je vrij om een keuze tussen die twee termijnen te maken.

Voordelen van VvE-zonnepanelen

Zonnepanelen bieden ook VvE-leden significante voordelen. Gaandeweg de tijd slinken zowel de collectieve als individuele energierekeningen zienderogen. Daarnaast bewijst u het milieu en de planeet een enorme dienst door vervuilende energiebronnen in de ban te doen. Juist de grote daken van veel VvE’s bieden grote schaalvoordelen. Hierdoor zijn ze extra geschikt voor zonne-installaties die een hoog rendement opleveren. Saldeeropties zoals de Solar Start Grid zorgen bovendien voor een extra stukje flexibiliteit en transparantie. Bent u ook overtuigd van of geïnteresseerd in de voordelen van zonnepanelen? Neem dan gerust een keer vrijblijvend contact op met De Solar Store.