‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden’

– regeerakkoord 2017

Het is feest onder de leden van de branchevereniging voor zonne-energie, Holland Solar. In het nieuwe regeerakkoord laat het kabinet zien haast te maken met de ontwikkeling van groene energie. En daar kunt u ook van profiteren. De terugleversubsidie biedt investeerders meer zekerheid voor de lange termijn, wat de keuze voor zonne-energie een stuk gemakkelijker maakt. De Solar Store verwacht een sterkere toename van aangelegde zonnepanelen. Hierdoor komt er meer besparing op vervuilende energie, geproduceerd door gas en kolen.

Wat gaat er precies veranderen?

De overheid ziet in dat de overstap gemaakt moet worden naar een CO2-neutraal Nederland. Momenteel worden kleine energieproducenten daarom ondersteund via de salderingsregeling. Deze regeling schrijft voor dat lokaal aan het net teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de afgenomen energie. Alleen het verschil wordt dus betaald aan het energiebedrijf. Over de verder uitgewisselde energie wordt geen belasting betaald. Investeringen in zonnepanelen worden zo aantrekkelijker, omdat het rendement verhoogt en de investering sneller is terugverdiend. Op de lange termijn wordt dit voor de staat echter te duur, omdat hierdoor met het groeiende aandeel zonne-energie te veel belasting wordt misgelopen.
De salderingsregeling gaat eruit. Dit wisten we al. Wat we nog niet zeker wisten: er komt iets beters voor in de plaats. De terugleververgoeding. Dit is een subsidie bovenop de stroom die u aan het energienet terug verkoopt. Produceert u dus meer dan u afneemt, dan heeft u vanaf 2020 meer voordeel dan voorheen. Een extra motivatie voor eigenaars van zonnepanelen om continu te streven naar optimaal rendement.

Wat betekent dit voor zonne-energie?

Het kabinet laat zien dat het serieus is over de transitie van de energiebelasting van elektriciteit naar gas. Het regeerakkoord spreekt over continuïteit van deze regeling tot 2035. Wij verwachten niets minder dan dat de duurzame trend met dit besluit stevig doorzet. We maken uit de regeling op dat er concreet in de eerste jaren weinig verandert. Op de langere termijn zou er echter meer voordeel in moeten zitten voor de kleine energieproducent. Een nieuwe stimulans om nu te investeren in zonnepanelen.
De extra investering in zonnepanelen die volgt uit deze nieuwe regeling zal een positieve bijdrage leveren aan de omzet van fabrikanten van zonnepanelen. Dit zorgt voor extra budget voor innovatie, waardoor de zonnepanelen ook in de toekomst een betere investering zullen zijn. Genoeg reden dus om te vertrouwen op de aanleg van nog eens 145 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Is uw dak nog niet volledig voorzien? Dan is dit een goed moment om aan meer zonnepanelen te gaan denken.

En wat nu?

De precieze hoogte van de terugleversubsidie en de wijze van overgang zijn nog niet bekendgemaakt. Wel weten we dat de subsidie erop gericht zal zijn om de investering voor de kleine gebruiker aantrekkelijk te houden. We verwachten op redelijk korte termijn meer goed nieuws. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte.
Overweegt u na het lezen van dit positieve bericht in te stappen in de zonne-energie?

Plan een vrijblijvend adviesgesprek