Zonnepanelen worden steeds betaalbaarder en efficiënter. Ze vormen vandaag de dag dus een prima investering en dito energieleverancier. Aansluiting zoeken bij een energiecoöperatie is een prima manier om je krachten met anderen te bundelen en op grote schaal zonne-energie te produceren. Maar wat is zo’n energiecoöperatie nu precies? En wat zijn de mogelijkheden en voordelen voor bedrijven als ze hun dak beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen? In dit artikel laten we het zien.

Lokaal initiatief

Energiecoöperaties zijn lokale initiatieven die tot doel hebben om de plaatselijke energieproductie te verduurzamen. Met zo’n samenwerkingsverband van burgers bereik je vaak spectaculairdere resultaten dan wanneer mensen alleen op individuele basis zouden investeren in duurzame energiebronnen als zon en wind. De opbrengst die het opwekken van energie oplevert, wordt door de coöperatie vaak gebruikt voor andere investeringen in de plaatselijke gemeenschap. De investering in een coöperatief zonnepanelenproject omvat, naast de materiaal- en installatiekosten, ook de kosten die verbonden zijn aan de netaansluiting en de vergoeding voor de dakeigenaar. Bovendien betalen de deelnemers jaarlijks een vast bedrag voor de verzekering, het onderhoud en de netaansluiting.

Belangrijkste voordelen van een energiecoöperatie

Lid worden van een energiecoöperatie brengt de nodige voordelen met zich mee. We zetten de belangrijkste hieronder kort voor u op een rijtje.

  • Een energiecoöperatie investeert in eerlijke en duurzame energie die lokaal wordt geproduceerd. Zo spaart u het milieu en bent u minder afhankelijk van de grote energiebedrijven of buitenlandse gasreuzen en oliesjeiks.
  • Als coöperatielid kunt u actief meepraten en participeren. U bent dus ook in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Veel coöperaties opperen leden ook de mogelijkheid om participaties te kopen.
  • Door het collectief inkopen en zelf opwekken van duurzame elektriciteit kunt u flink besparen op uw energierekening.

Geen eigen dak

Zeker in grote steden overtreft de vraag naar zonnepanelen en -installaties soms de mogelijkheden die er voor particulieren zijn. Amsterdam is hier een goed voorbeeld van. Gestapelde bouw is alomtegenwoordig in grote delen van onze hoofdstad. Hierdoor vallen veel appartementen onder een dak. Het probleem laat zich raden: veel mensen beschikken simpelweg niet over de ruimte om zonnepanelen te plaatsen, terwijl ze dat wel graag zouden willen.

Bedrijven als oplossing

En juist daar komen de coöperaties om de hoek kijken. Omdat zonnepanelen voor bedrijven meestal minder winstgevend zijn dan voor particulieren, plaatsen veel firma’s geen zonnepanelen op hun daken. En dat terwijl die daken vaak volop ruimte bieden voor een grote en productieve installatie. Bedrijven kunnen er in zo’n geval voor kiezen om de samenwerking aan te gaan met een lokale energiecoöperatie. Ze worden dan producent. Een dergelijke aanpak vereist natuurlijk voldoende belangstelling en investeringen van particulieren, maar is wel een prima uitkomst voor mensen die geen eigen dak hebben. Het samenwerken in een energiecoöperatie is dus ideaal voor mensen die wel collectief zonne-energie willen opwekken, maar (te) weinig ruimte op hun eigen dak hebben. Een behoorlijk grote doelgroep dus. Dat geldt zeker voor een dichtbevolkt land als Nederland, waar de ruimte vaak schaars is.

Een dak beschikbaar stellen

Het beschikbaar stellen van een dak voor zonnepanelen brengt praktische voordelen met zich mee. Zo profiteert u jaarlijks van de opbrengsten. Hoe groter het dak is, des te meer voordelen u bovendien geniet. De installatie van de panelen komt daarnaast voor rekening van de coöperatie. Hier hebt u dus ook amper omkijken naar. Zonde toch om dit potentieel van uw dak onbenut te laten?

Bijdrage aan verduurzaming

Energiecoöperaties leveren op meerdere manieren een bijdrage aan de verduurzaming van de energiesector. Ze zetten bijvoorbeeld in op het besparen van stoom uit vuile bronnen. Daarnaast vergroten ze, door het zelf opwekken van energie en collectief inkopen van duurzame elektriciteit, het draagvlak voor duurzame energieproductie. Bovendien bieden ze ook mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen installeren een deelnameplatform. Bent u zelf ook van plan om een energiecoöperatie te vormen of uw dak beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne-energie? In dat geval kunt u bij De Solar Store altijd terecht voor deskundig advies of een vrijblijvende offerte.