Het besef dat duurzame en hernieuwbare energiebronnen de toekomst hebben, dringt steeds dieper door in de haarvaten van onze samenleving. Ook overheden hebben dit inmiddels goed begrepen. Ook de gemeente Zaanstad heeft energiebesparing en verduurzaming van de energieketen bijvoorbeeld hoog op de agenda staan. Dit komt onder meer tot uiting in een nieuwe kredietregeling die de gemeente hoopt te introduceren. In dit artikel bespreken we de inhoud en bijzonderheden van deze regeling.

Gunstig rentetarief

Het uitgangspunt van de gemeente Zaanstad is dat iedereen geld moet kunnen lenen om de eigen woning of een bedrijfspand duurzamer te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een plan voorgelegd dat duurzame maatregelen voor meer inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen haalbaar maakt. De kern van de kredietregeling bestaat uit de introductie van een gunstig rentetarief. Het is de bedoeling dat stichtingen, (sport)verenigingen, bedrijven en inwoners van de gemeente Zaanstad in de nabije toekomst leningen kunnen aanvragen tegen een rentetarief van 2 procent. De aanvrager kan die lening inzetten voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of voor een combinatiepakket van beide maatregelen. Met een lening van 30.000 euro bij de gemeente Zaanstad neemt de terugverdientijd van zonnepanelen dankzij het rentetarief van 2 procent bijvoorbeeld met 2 jaar toe.

CO2-reductie

Aan de geplande kredietregeling is wel een voorwaarde gekoppeld. Er moet namelijk minstens 200 gram CO2-reductie per gefinancierde euro worden behaald. Het idee achter de regeling is dat verduurzamen gemakkelijker moet worden. “Zaanstad wil verenigingen, instellingen, inwoners en bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen’, zegt wethouder Sanna Munnikendam. In de praktijk is het nu vaak nog lastig om hiervoor geld bij een bank te lenen. Ook de voorwaarden zijn vaak niet gunstig. Daarom willen wij dat graag faciliteren. Hierdoor wordt verduurzamen makkelijker, vooral voor partijen die wel willen, maar niet kunnen.

5 miljoen euro beschikbaar

De leenbedragen liggen tussen de 10.000 en 200.000 euro. In totaal is voor de kredietregeling een bedrag van 5 miljoen beschikbaar. Het is de bedoeling dat de regeling tot 31 december 2019 open komt te staan. De gemeenteraad neemt voor het einde van 2017 een besluit over het wel of niet adopteren van het project.

Naar een duurzaam Zaanstad

De kredietregeling maakt onderdeel uit van een bredere strategie van Zaanstad om de energiebesparing binnen de gemeente vooruit te helpen. Ander maatregelen binnen dit kader zijn collectieve inkoopregelingen, de subsidieregeling voor nul-op-de-meterwoningen, de ondersteuning van een warmtenet en het opzetten van een energiehandelsplatform. De gemeente wil op die wijze zoveel mogelijk Zaanse partijen in staat stellen om hun woning of bedrijf verder te verduurzamen.