Investeren in zonne-energie is vandaag de dag zeer aantrekkelijk voor ondernemers. Zo bespaart u bijvoorbeeld flink op de eigen energiekosten, zeker op de lange termijn. Daarnaast profiteren ondernemers ook van verschillende fiscale voordelen die het aanschaffen van zonnepanelen wel heel aantrekkelijk maken. Wat zijn de belangrijkste fiscale voordelen die zijn verbonden aan het hebben van zonnepanelen op de zaak? En van welke regelingen kunt u als ondernemer in de praktijk gebruikmaken? In dit artikel leggen we het uit.

De Energie-investeringsaftrek

Een van de interessantste regelingen is zonder twijfel de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid om op een fiscaal gunstige manier te investeren in energiezuinige technieken en het opwekken van duurzame energie. De Energie-investeringsaftrek is een fiscale aftrekregeling die direct financieel voordeel biedt. Voor 2017 geldt een aftrekbedrag van 55,5 procent. Dit betekent dus dat u dit percentage van de investeringskosten kunt aftrekken van de fiscale winst. Dit bedrag komt bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het resultaat is dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL en de Belastingdienst.

Voorwaarden EIA

Om gebruik te kunnen maken van de Energie-investeringsaftrek, moeten ondernemers wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De aanvrager heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • Het bedrag aan energie-investeringen is minstens 2.500 euro.
  • Het bedrijfsmiddel waarin u wilt investeren staat op de Energielijst voor 2017. Nieuwsgierig naar de inhoud hiervan? De lijst is te downloaden via de website van RVO Nederland.
  • Het bedrijfsmiddel waarvoor de aanvraag geldt is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel wordt op tijd aangemeld. De hoofdregel gaat uit van een termijn van drie maanden na levering.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet tegelijkertijd Energie-investeringsaftrek én Milieu-investeringsaftrek krijgen.

Rekenvoorbeeld Energie-investeringsaftrek

Een rekenvoorbeeldje maakt duidelijk welke besparingen mogelijk zijn met de EIA. Stel dat het gaat om een bedrag van 40.000 euro. Hiervan mag u 55,5 procent aftrekken van de fiscale winst, wat dus neerkomt op een bedrag van 22.200 euro. Met een vennootschapsbelasting van 25 procent bedraagt het fiscale voordeel uiteindelijk dus 5.550 euro.

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een andere interessante regeling die leidt tot fiscaal voordeel is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrekpost voor milieuvriendelijke investeringen die de fiscale winst van een bedrijf verlaagt. Wie dus vanuit zakelijk oogpunt wil investeren in zonnepanelen, doet er verstandig aan om de mogelijkheden van de KIA te benutten. Het bedrag dat gemoeid is met deze fiscale regeling hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Voor 2017 geldt dat u een bedrag tussen de 2.301 en 312.176 euro moet investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hanteert de onderstaande percentages.

Investering (in euro’s) en investeringsaftrek

Minder dan 2.300: 0 euro

2.301 t/m 56.192: 28 procent van het investeringsbedrag

56.193 t/m 104.059: 15.734 euro

140.060 t/m 312.176: 15.734 euro, verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de 104.059 euro

Meer dan 312.176: 0 euro

Milieu-investeringsaftrek

Voor het vervangen van asbesthoudende daken door zonnepanelen zijn ook subsidiemogelijkheden beschikbaar in de vorm van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Williekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA voorziet in een fiscale aftrek van 36 procent, terwijl de VAMIL zelfs kan oplopen tot 75 procent. Het precieze percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de Energie-investeringsaftrek. Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over de fiscale voordelen van de MIA en VAMIL.

SDE+ voor grote projecten

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitinstellingen die op grote schaal duurzame energie willen (gaan) produceren. De SDE+-regeling is een subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van groene energie ten opzichte van grijze stroom. Het is dus geen eenmalige subsidie die eenmalig bij de aanschaf van zonnepanelen wordt uitgekeerd. De SDE+-subsidie voor zonnepanelen kan alleen worden aangevraagd voor installaties vanaf 15kWP. In de praktijk zijn dit installaties met 60 zonnepanelen of meer. Een tweede voorwaarde die de subsidie stelt is dat de installatie aangesloten dient te worden op een zogenaamde grootverbruiksaansluiting.

Hoe werkt SDE+?

De SDE+ is dan ook geen investeringssubsidie, maar juist een productiesubsidie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Dit noemen we het correctiebedrag. De hoogte van het subsidiebedrag hangt dus ook nauw samen met de ontwikkeling van de energieprijs. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keert in het kader van SDE+ gedurende het lopende productiejaar een voorlopige bijdrage uit. De definitieve bijdrage volgt in het kalenderjaar opvolgend aan het productiejaar. Op dat moment vindt bijstelling van de voorlopige bijdragen plaats. Dan is namelijk precies bekend hoeveel kWh aan groene energie is opgewekt.

Subsidie zonnepanelen voor sportclubs

Sportverenigingen komen vanaf 2016 in aanmerking voor fiscale voordelen in de vorm van een extra subsidie van 30 procent op de kosten van een zonne-installatie. De regeling verkort de terugverdientijd van 7 naar 5 jaar en stimuleert zo energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen. Het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld sportkantines is daarbij het meest interessant, vooral omdat de terugverdientijd kort is. De platte daken zijn erg geschikt voor zonnepanelen. Omdat de panelen gemakkelijk op het zuiden kunnen worden gericht, is de opbrengst optimaal. Voor de regeling komen sportverenigingen in aanmerkingen die zijn aangesloten bij de NOC/NSF of de overkoepelende landelijke sportvereniging.

Lokale regelingen

Naast de grote landelijke regelingen, zijn er op ook nog gemeentelijke en provinciale regelingen die het zakelijk gebruiken en opwekken van duurzame energie stimuleren. Voorbeelden zijn de subsidie voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed in Noord-Holland en het voorgestelde kredietplan voor zonnepanelen van de gemeente Zaanstad.

Conclusie

Het is inmiddels duidelijk dat duurzame stroombronnen zoals zonne-energie de toekomst hebben. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die het investeren in zonne-energie ook voor de zakelijke markt steeds aantrekkelijker maken. Wilt u hier ook uw voordeel mee doen en met uw bedrijf investeren in het opwekken en gebruiken van zonne-energie? Neem dan vrijblijvend contact op met De Solar Store. Wij tonen u de mogelijkheden en voorzien uw bedrijf graag van passend advies! Zo benut u optimaal de fiscale voordelen die zijn gekoppeld aan zonne-energie.