Veel woningcorporaties hebben de wens om hun bestand aan woningen te verduurzamen. Het installeren van zonnepanelen op daken is een van de betrouwbaarste en rendabelste opties om dit doel te bereiken. Desondanks zijn veel corporaties nog voorzichtig met instappen. Zonde, want uiteindelijk heeft het installeren van zonnepanelen duidelijke voordelen voor zowel woningcorporaties als huurders, waardoor uiteindelijk een win-winsituatie voor beide partijen ontstaat. In dit artikel gaan we in op die voordelen en tonen we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wat een investering in zonnepanelen woningcorporaties kan opleveren.

Koudwatervrees bij woningcorporaties

Ondanks de groeiende populariteit van zonne-energie, zijn veel woningcorporaties nog voorzichtig als het aankomt op het installeren van grote aantallen zonnepanelen. Er zijn wel een aantal redenen aan te wijzen voor die weifelende houding.

  • Veel woningcorporaties hebben zelf niet de specialistische kennis en ervaring in huis om zonneprojecten op een kostenefficiënte manier te realiseren en te beheren. Hierdoor zijn ze vaak aangewezen op samenwerkingen met externe partijen.
  • Het installeren van zonnepanelen vergt een behoorlijke aanvangsinvestering. Die schrikt woningcorporaties vaak af omdat ze pas op de lange termijn wordt terugverdiend. Corporaties denken vaak vooral aan de korte termijn. Daarom zijn ze soms huiverig om veel geld in iets te stoppen waar ze pas op de lange termijn voordeel van genieten.

Belangrijkste voordelen van zonnepanelen

Ondanks de hoge aanvangsinvestering, is het plaatsen van zonnepanelen op daken uiteindelijk lucratief. Dit heeft een aantal redenen die we hieronder zullen bespreken.

Goed rendement op de lange termijn

Zonnepanelen vormen een investering die zich op de lange termijn dubbel en dwars terugverdient. Zeker omdat de spaarrente op het moment extreem laag is, is het verstandig om je als woningcorporatie te richten op andere manieren om rendement uit je geld te halen. Investeren in zonne-energie is een goed en toekomstbestendig alternatief. De terugverdientijd wordt door de prijsdaling en toegenomen efficiënte van nieuwe zonnepanelen bovendien steeds korter.

Duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen worden gemakkelijker gehaald

Door het aanbieden van zonne-energie wordt het voor woningcorporaties een stuk gemakkelijker om aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Dat is belangrijk omdat krachtens het energieakkoord woningen in 2020 gemiddeld het energielabel B moeten hebben. Met een duurzamer woningaanbod komt een corporatie ook eerder in aanmerking voor gemeentelijke duurzaamheidssubsidies. Zonne-energie is namelijk een uiterst schone energiebron. Het aanbieden ervan is voor woningcorporaties dan ook een goede manier om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te behalen.

Tevreden huurders

De praktijk wijst uit dat veel huurders zeer enthousiast zijn over het zelf opwekken van zonne-energie. Ze dragen graag hun steentje bij aan een beter milieu, terwijl ook een lagere energierekening natuurlijk nooit weg is. Voldoen aan de vraag naar zonne-energie levert een woningcorporatie dus uiteindelijk ook meer tevreden huurders op.

Amsterdam aardgasvrij

Dat veel gemeenten en woningcorporaties inmiddels doordrongen zijn van de voordelen van zonnepanelen, blijkt wel uit een aantal lopende projecten die het installeren van zonnepanelen op corporatiedaken stimuleren. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld met meerdere woningcorporaties de handen in elkaar geslagen om haar duurzaamheidsambities te verwezenlijken. De hoofdstad wil in 2050 helemaal af zijn van het gebruiken van aardgas voor het verwarmen van huizen.

Om het pad naar dit ambitieuze einddoel te effenen, werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere. Zo krijgt Ymere een lening van maximaal 4,85 miljard euro. Die is bestemd voor het plaatsen van ruim 40.000 zonnepanelen en bijna 60.000 ledlampen. De lening van de gemeente Amsterdam is afkomstig uit het Duurzaamheidsfonds. Het zonne-energiebedrijf Iederzon gaat het geld inzetten voor verduurzaming van panden van woningcorporatie Ymere. Daarnaast haalt Iederzon ook geld op via de Bank Nederlandse Gemeenten en een grote crowdfundingscampagne.

Energiefonds Brabant

Een ander voorbeeld van een groot zonne-energieproject voor woningcorporaties is afkomstig uit Noord-Brabant. Daar gaat het Energiefonds Brabant, het regionale fonds voor investeringen in duurzame energie, samen met Wocozon bijdragen aan het groener maken van woningen van Brabantse woningcorporaties. Wocozon biedt de woningcorporaties de mogelijkheid om huizen en appartementen te voorzien van zonnepanelen. Het grote voordeel van deze regeling is dat de corporaties zelf niet hoeven te investeren. Wocozon voert het onderzoek en ontwerp uit en regelt de installatie van de zonnepanelen zelf.

Voordeel voor alle partijen

De zonnepanelen worden bij oplevering gefinancierd door het Energiefonds Brabant en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De rente en aflossing wordt betaald uit de leasevergoedingen. Dankzij het concept is het voor een woningcorporatie mogelijk zonnepanelen op de daken van een hele wijk te realiseren zonder daarvoor zelf diep in de buidel te hoeven tasten. Het Energiefonds Brabant staat garant voor de financiering van het risicokapitaal (20%), terwijl de Bank Nederlandse Gemeenten de bankfinanciering ter hoogte van 80 procent zal leveren. Beide partijen stellen kapitaal beschikbaar voor meerdere projecten. Zo kan het concept ook grootschalig worden uitgerold.

Dankzij het project kunnen ook bewoners van sociale huurwoningen profiteren van voordelige zonne-energie. Tegelijkertijd hoeven woningcorporaties hun reserves niet aan te spreken en kunnen ze hun geld doorlopend besteden aan kerntaken zoals onderhoud en verbeterde woningisolatiemaatregelen.

Conclusie

De aandacht van woningcorporaties voor zonnepanelen is pas relatief recent. De nadruk lag lange tijd vooral op verminderen van het energieverbruik door renoveren en isoleren. Eind 2015 beschikte bijvoorbeeld 6 procent van de particuliere woningbezitters in Nederland over zonnepanelen. Bij woningcorporaties bedroeg dat cijfer maar zo’n 2 procent. Jammer, want we hebben gezien dat zonnepanelen op de lange termijn een voordelige investering zijn, een grote bijdrage leveren aan het halen van energiedoelen en goed zijn voor tevreden huurders.

Bent u als woningcorporatie geïnteresseerd in het benutten van de voordelen die zonne-energie met zich meebrengt? Of bent u gewoon benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met De Solar Store. Onze erkende specialisten staan graag voor uw klaar met een gedegen advies! We brengen de mogelijkheden in kaart en bepalen samen met u wat er op technisch en financieel vlak nodig is om uw woningaanbod blijvend te verduurzamen.