Aandacht voor milieu, klimaat en eerlijke arbeid is in het moderne ondernemersklimaat belangrijker dan ooit. Het incorporeren van de bovengenoemde aandachtspunten in de dagelijkse bedrijfsvoering wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Het gebruiken van zonnepanelen levert onmiskenbaar een bijdrage aan de verduurzaming van uw bedrijf en het realiseren van MVO-doelstellingen. In dit artikel laten we zien welke belangrijke voordelen maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgelegd

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat u als ondernemer of bedrijf niet exclusief oog hebt voor winstmaximalisatie, maar ook aandacht besteedt aan het milieu en sociaal-ethische aspecten van de bedrijfsvoering. Die visie wordt meestal uitgedrukt in de vorm van de drie p’s: people, planet en profit. Een onderneming kan als duurzaam worden omschreven als ze waarde toevoegt aan en een goede balans zoekt tussen de drie p’s.

U spaart het milieu

Hoewel er nog wat klimaat- en milieusceptici zijn die tegensputteren, is de algemene wetenschappelijke consensus inmiddels toch echt dat de afbouw van fossiele brandstoffen en een toenemend gebruik van duurzame energiebronnen noodzakelijk zijn om de planeet leefbaar te houden. Met zonnepanelen spaart u het milieu. De zon is namelijk een schone energiebron. Bovendien is het fabriceren van zonnepanelen vanuit ecologisch oogpunt veel minder destructief dan het boren naar olie of het winnen van steenkool. Zonnepanelen leveren dus een nuttige en directe bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is zonne-energie ook een onuitputtelijke energiebron. Heel anders dan fossiele brandstoffen, die niet alleen vervuilend maar ook nog eens eindig zijn.

Bedrijven hebben veel opwekkingspotentieel

Bedrijfsgebouwen beschikken vaak over een groot dakoppervlak. Dit biedt interessante kansen als het aankomt op het opwekken van zonne-energie. Hoe meer panelen u op het dak kwijt kunt, des te meer groene energie u ook kunt opwekken. De voordelen spreken voor zich. Een groot dak vol zonnepanelen geeft uw bedrijf de mogelijkheid om grotendeels of zelfs geheel energieneutraal te worden. Op die manier levert u dus ook een grotere bijdrage aan de verduurzaming en vergroening van de economie.

MVO en Zonnepanelen verbeteren het bedrijfsimago

Het imago van een firma hangt tegenwoordig nauw samen met het MVO-gehalte. Juist omdat zonnepanelen zo goed zichtbaar zijn, leveren ze een directe bijdrage aan de groene uitstraling van een organisatie. Praatjes vullen maar zelden gaatjes, maar met zonnepanelen op het bedrijfspand is er geen twijfel mogelijk over de duurzame intenties van uw bedrijf. Door zonnepanelen ook actief in te zetten voor marketingactiviteiten, brengt u het duurzame gezicht van uw omgeving nog duidelijker voor het voetlicht.

Het duurzame imago dat gepaard gaat met MVO geeft uw organisatie ook meer bestaansrecht. Het grote publiek keert zich namelijk vaak om milieutechnische redenen tegen bepaalde bedrijven die MVO-principes negeren, wat kan leiden tot negatieve publiciteit of (gedeeltelijke) boycots. Kijk bijvoorbeeld naar BP en de gevolgen van de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

Nieuwe markten en innovaties komen binnen handbereik

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen maakt uw bedrijf ook toekomstbestendig. De verduurzaming van de energiesector zal in de nabije toekomst namelijk een sterke groeimarkt en een proeftuin voor nieuwe technologische innovaties worden. Het gevolg: een breed spectrum aan nieuwe marktkansen. Door nu al de weg vrij te maken voor MVO en te investeren in zonnepanelen, bent u beter voorbereid op de toekomst en een deel van de concurrentie al een stapje voor.

MVO en zonnepanelen bieden financiële voordelen

MVO en zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen profiteren ook van diverse financiële voordelen. Hoewel de aanvangsinvestering niet gering is, zorgt een flinke daling van de energierekening er zeker voor dat u de aanschafprijs van de zonnepanelen ruimschoots terugverdient voordat de panelen hun levensduur overschrijden. Op de lange termijn is het dus gewoon een goede investering.

Daarnaast komen zonnepanelen in aanmerking voor diverse fiscale aftrekregelingen en subsidies. Zo mag u de investering in zonnepanelen als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst en kan de btw worden afgetrokken van uw aangifte omzetbelasting. Met zonnepanelen komt u bovendien in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Wilt u echt serieus werk maken van het opwekken van zonne-energie en investeren in een grote installatie? Dan kunt u waarschijnlijk ook nog gebruikmaken van de SDE+.

De Solar Store: uw partner op het gebied van MVO en zonnepanelen

U ziet het: er zijn legio redenen om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen en zonnepanelen. Bij De Solar Store denken we graag met u mee. Wij helpen u graag met het kiezen en installeren van de beste zonnepanelen en het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.